« Zpět do kalendáře

BUCHNER BRÜNDLER ARCHITEKTEN: KONSTELACE - KORELACE

Jako první ze tří letošních architektonických výstav jsme připravili projekt švýcarského atelieru Buchner Bründler Architekten z Basileje.

Základním tématem tvorby Buchner Bründler je uvažování o městě jako o vystavěném tvaru a živoucím organismu a hlavním charakteristickým rysem je dialog s prostředím. Vždy reagují na kontext místa, citlivým přístupem se snaží do něho vstoupit, již existující stavby doplnit a rozvinout do fungujícího celku. Velký důraz kladou na precizní řemeslné zpracování a propracovanost detailů. Mnoho jejich staveb vyšlo z účastí v architektonických soutěžích, které Buchner s Bründlerem považují za jakousi výzkumnou součást své praxe, kdy mohou experimentovat s novými materiály, objevují nové konstrukční možnosti a rozvíjejí i samotnou typologii staveb.

Daniel Buchner, po vyučení v oboru stavební kreslič v létech 1984-1987 v Bernecku studoval 1988-1989 architekturu na Škole stavebního inženýrství v St. Gallen (Ingenieurschule St. Gallen) a poté 1989-1993 na Škole stavebního inženýrství obou Basilejí (Ingenieurschule beider Basel). Po ukončení studia pracoval v létech 1994-1997 u Morger & Degelo Architekten v Basileji. Narodil se roku 1967 v Bernecku ve Švýcarsku.

Andreas Bründler po vyučení v oboru stavební kreslič v létech 1984-1987 v Zugu studoval od roku 1989 do 1993 architekturu na Škole stavebního inženýrství obou Basilejí (Ingenieurschule beider Basel). Poté v období 1994-1997, pracoval u ateliéru Miller & Maranta v Basileji. Narodil se roku 1967 v Sinsu ve Švýcarsku. Ćeskobudějovická výstava „ Konstelace – Korelace“ je ve svém přesně nainstalovaném sledu obrazů výzvou pro vnímání návštěvníků a určitým podnětem k přehodnocení konvenčních způsobů prezentace architektury.

Vybrané konstelace obrazů v daných místnostech dávají podnět k dialogu mezi jednotlivými projekty a budovami. Návštěvníci mohou hledat podobnosti, vztahy a rozdíly ve stále nově míchaném, kombinovaném vnímání obrazů. Proces komparativního pozorování odhaluje aspekty, které jsou opačné, vzájemně si odporují nebo jsou spřízněné. Tento zážitek je výrazem architektury ateliéru Buchner Bründler. Budovy mají vazbu na své umístění, které tak pokaždé vynikne. Lze tak porovnat osm projektů: velké městské návrhy vedle menších budov zaměřujících se více na vnitřní hloubku než na vnější komplexnost. Komparativní způsob pohlížení na věci slouží jako smyslový nástroj poznání, kdy vedle samotné architektury vynikají rovněž specifické podmínky jednotlivých vystavených prací v procesu pohledu různými směry.

Obrazy budov nejsou němými svědky na stěnách galerie, které by poskytovaly pouhé ponoření se do ztvárněné skutečnosti. Vstupují do místnosti a stávají se předměty: předměty, které hledají přímou, vizuální a fyzickou konfrontaci s divákem. Takto je normální vnímání architektury doplněno povědomím o prostředku – architekturu lze vnímat jen zprostředkovaně a ve fragmentech. Výstava je výzvou, aby diváci pomocí své senzorické percepce a představivosti vnímali architektonické dílo ateliéru Buchner Bründler s novým přístupem a intenzivněji. Znázorněné detaily budov se stávají takřka hmatatelnými. Tato silná fyzická přítomnost budov se svými přesnými detaily a záměrně vytvořenou konstrukcí vstupuje do vědomí diváka. Individuálně formulovaná a dominantní materiálnost je zde předvedena prostřednictvím mnohých budov. Je odhalen vzájemný vztah mezi různými městskými stavbami a řešeními.

Výstava ateliéru Buchner Bründler je, stejně jako jeho budovy, experimentem prostorovosti a vnímání.

Datum a čas konání: 
15.02.2019 - 10:00 - 17.03.2019 - 18:00
Zobrazit všechny termíny
Akce je dostupná dle aktuální provozní doby
Místo konání (výběr z číselníku): 
Galerie současného umění a architektury
Nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice
Bezbariérový přístup ANO
Vstup se zvířaty povolen
Vhodné pro děti
Vstupné: 
Zdarma
Pořadatel: 
Statutární město České Budějovice
386 360 539
Mapa:
48.973913
Mapa:
14.473742
Mapa:
16
Mapa se načítá...
Zavřít
Mapa se načítá...
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu